logo

JADRAN-NAUTIKA d.o.o.

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

Ana Gajski

Ana Gajski

direktorica
Dinka Trumbić

Dinka Trumbić

privremeni stečajni upravitelj