IAF d.o.o.

Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila