logo

FORTIS d.o.o., ˝u stečaju˝

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Ivan Medvidović

Ivan Medvidović

zastupnik podružnice
Dunja Krstulović

Dunja Krstulović

stečajna upraviteljica