logo

EKO CENTAR LIPA d.o.o.

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

Robert Schenk

prokurist

Božidar Yerkovich

član uprave