logo

E. K. Energija d.o.o.

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora