logo

DVANAEST NITI d.o.o.

Djelatnosti žičane telekomunikacije