logo

DOM DADO zadruga za pružanje usluga skrbi, trgovinu i usluge

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom