logo

DESIGN LAB d.o.o.

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha

Lana Letović Perčin

direktor

Toma Perčin

direktor