logo

D. I. S. P. d.o.o.

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike