logo

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

Ivan Čermak

Ivan Čermak

predsjednik uprave
Draga Antić

Draga Antić

članica uprave
Gordana Kronja

Gordana Kronja

članica uprave
Marijana Čermak

Marijana Čermak

članica uprave