COMEL d.o.o.

Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama