logo

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI SAMARITA

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom