logo

BRODSKA ELEKTRONIKA d.o.o.

Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom