BOŽICA d.o.o.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće