logo

APIS IT d.o.o.

Računalno programiranje

Slavica Pezer Blečić

Slavica Pezer Blečić

predsjednica nadzornog odbora
Mirka Jozić

Mirka Jozić

zamjenica predsjednika nadzornog odbora
Ana Stavljenić-Rukavina

Ana Stavljenić-Rukavina

članica nadzornog odbora
Dragica Bando

Dragica Bando

članica nadzornog odbora
Gordana Marić

Gordana Marić

članica nadzornog odbora