logo

AER ALADIN d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Bernhard Wellenzohn

član uprave

Jakob Tappeiner

član uprave

Klaus Mair

član uprave